W jaki sposób pozbyć się kłopotu z nierzetelnym zadłużeniem?

Zadłużenia powstają nie jedynie na skutek zobowiązań kredytowych w bankach. Wielokrotnie wierzycielami są również osoby prywatne, jakie udzielają pomocy pieniężnej z słusznym zabezpieczeniem. Jakim? Przeważnie są to różnego rodzaju weksle. To oczywiście na tych dokumentach warto się skupić omawiając zagadnienie jakim jest coraz to popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją świadczy oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia postać, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności legislacyjnych ma prawo emitować prywatne weksle. To oczywiście z ich użyciem możliwe jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki lub ewentualnie umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub też państwowych;

•             udostępnić gwarancji.

Skup weksli własnych czy również od osób fizycznych jest wspaniałą usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtenczas specjalistyczne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą sumę stając się równocześnie nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Istnieją również weksle in blanco

Jest to dość charakterystyczny rodzaj weksla, jaki określany jest mianem „gołego”. Firmy, w ofercie których odnaleźć wolno skup weksli in blanco posiadają niesłychanie precyzyjne wymagania wobec ewentualnych klientów. Często na przykład nie godzą się na zakup weksla bez stworzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele posiadający weksle, których termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ochronioną wekslem;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie wykupili weksla w pełni;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie reagują na polubowne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem agentów firm skupujących weksle ich klientami z reguły są przedsiębiorcy, którzy próbują odebrać środki z niezapłaconych faktur. To naturalnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy i ponosić strat powiązanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *