Czym są sprężarki oraz w jaki sposób działają?

Sprężarki to urządzenia, z jakimi spotykamy się niejednokrotnie. Są obecne w wielu zakładach przemysłowych, i w każdym, szablonowym domu! Wentylator, lodówka lub elektroluks… To jedynie drobne przykłady. Koronnym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Nieraz pożądany jest efekt wymuszenia przepływu medium. Jesteśmy w stanie również bez ograniczeń zmienić temperaturę i gęstość określonego czynnika. Jak dostrzega się, sprężarki są przyrządami zdolnymi do przekształcania jednej formy energii w drugą. Na wlocie do pojemnika dominuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Oznaczamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a później sprężone. To naturalnie dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz maszyny. Ciśnienie na wylocie musi posiadać o wiele większą wartość, aniżeli atmosferyczne. Inaczej medium nie uwolni się ze zbiornika. Bardzo istotnym elementem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów akompaniują obszerne straty energii w postaci ciepła. Dlatego niezbędna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania sprzętu, a nawet jej zniszczenia! 

Opis działania sprężarek

Obowiązkiem sprężarki jest zwiększenie ciśnienia wskazanego gazu. Taki efekt oznaczamy sprężaniem. Gazy mają swobodną budowę molekularną. W następstwie tego tak łatwo zmienić ich kształt oraz pojemność. Wymaga to niemniej jednak dużych nakładów energii. Wykorzystuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz pozostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Tudzież wykorzystana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązująca obecność chłodnicy. Bez należytego systemu chłodzenia, sprężarka niezmiernie ekspresowo uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza sprężarki gaz pozostaje zassany. Tuż przy wlocie dominuje ciśnienie ssawne, nieco niższe od atmosferycznego. Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest niezwykle duże. Dzięki temu czynnik jest ekspresowo przetłaczany na zewnątrz. Prócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki sprawia parę innych efektów. 

Zachodzi zmiana gęstości i temperatury czynnika. Ciałka gazu zostają bardzo stłoczone. Tudzież za pomocą chłodnicy monitorujemy uwalniane ciepło. 

Dopuszczalne jest także przymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator intensyfikuje ruch powietrza w określonym kierunku.

Zobacz także: sprężarki śrubowe